Szikszó címer
 

Archív

ÉLMÉNY - TUDÁS – VERSENYFELHÍVÁS – a két „határmenti” pályázatunk programjai
2021. 07. 01. 11:55

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata, a szlovákiai Felsővály Község Önkormányzata partnerségével az INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KISPROJEKT ALAPJÁBÓL két témában nyert támogatást:

  1. „YOUTH4N – Az egészség- és környezettudatosságról, a természeti kincsek megőrzését támogató környezettudatos szemléletet formáló program általános, középiskolás, egyetemista, illetve már nem tanuló maximum 25 éves fiatalok számára”, s
  2. a „RESOURCE - Helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést támogató oktatási program a lakosság, helyi vállalkozások számára” projekteket.

Mindkét pályázat közvetlen beruházási, tárgyi fejlesztéseket, így az első, a Karola-kastély részbeni felújítását támogatta, míg a második a helyi gazdaságfejlesztést, turizmusépítést segítő üzleti-klub, szolgáltatóközpont berendezését, kialakítását.

Mindkét programnál – az egészség és környezettudatosság és a turizmusfejlesztés témában - meghirdetésre kerül – értékes, elsősorban informatikai tárgyjutalmakkal díjazva– pályázati felhívás is. A VERSENYFELHÍVÁSOK CSATOLVA

Tájékoztató a szelektív és zöldhulladék szállításról
2021. 06. 27. 06:57

Hírek » Városháza

A Zöld Völgy (ZV) Nonprofit Kft. - a Szikszó városában is szolgáltatást nyújtó cég  - kérésére a szelektív és zöldhulladék szállítás kérdésében Battáné Dr. Tóth Zita jegyző, az alábbi tájékoztatást adja közre. 

Május tizedikén indulnak a várostervezési esték
2021. 05. 07. 15:33

Hírek » Városháza

Április 12-én Sváb Antal polgármester úr aláírta a településrendezési terv készítésére vonatkozó megbízási szerződést – a közbeszerzésen győztes – VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel. A városfejlesztés céljait, tartalmi, szakmai irányait, azaz az úgynevezett "koncepciót", s az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, Piskóti István alpolgármester koordinációjával magunk készítjük elő. Ennek érdekében hirdettük meg az előzetes véleményezés, javaslattétel szakaszában a "városfejlesztési estéket", ahol nemcsak bemutatja a város vezetése az elképzeléseket, de kéri a szikszóiak véleményét, javaslatait. 

A beszélgetéseket a mindig aktuális járványügyi szabályok lehetőségei és korlátai szerint rendezzük meg. 

Tájékoztató a letelepedési támogatásról
2021. 04. 14. 19:38

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a letelepedési támogatásról szóló 4/2020.(II.14.) számú helyi önkormányzati rendeletét. A rendelete értelmében az önkormányzat segíteni kívánja a Szikszó városában letelepedni kívánó személyeket.

Polgármesteri tájékoztató - Vírushelyzet - információk, tesztelés - Szikszó, november eleje
2020. 11. 04. 16:08

Hírek » Városháza

Szeretnék tájékoztatást adni a vírushelyzet városunkat érintő részleteiről. A valóságnak teljesen megfelelő adatokat a járvány terjedése, a tünetmentesen átvészelők, a járványügyi megfigyelés miatt karanténban lévő számának folyamatos változása és a már gyógyultak száma miatt nem lehet teljes biztonsággal adni.

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adatai alapján nálunk, Szikszón jelenleg igazoltan 9 fő pozitív, 44 fő van járványügyi megfigyelés alatt és 14 fő már meggyógyult.

Sajnos valószínűleg ennél jóval magasabb a fertőzöttek száma: érkeznek jelzések a köznevelési intézményekből, a Bethánia Szeretetotthonból és a Szikszói Szociális Szolgáltató Központból is.

Az egészségügyre nehezedő egyre nagyobb nyomás miatt a tesztelések egyre több időt vesznek igénybe, amelyet a háziorvos rendelhet el.

Nagyon kérek mindenkit, hogy a családja, barátai, a szikszói lakosok érdekében fokozottan tartsa be az előírásokat. Nehéz hetek következnek és a járványban érintetteket segítők is lebetegedhetnek, akik így szintén gondozásra szorulhatnak. Ha a város, az intézmények, egészségügyben, oktatásban, szociális szférában dolgozók kiesnek, nem tudunk segíteni. Össze kell fognunk és óvnunk magunkat és a másikat.

Fontos ezért, hogy a folyamatot Szikszón lassítsuk, fékezzük: maszk, kézmosás, otthoni átöltözés, tárgyak fertőtlenítése (mobiltelefon, pénztárca), távolságtartás (1,5-2 m) a boltokban, célirányos bevásárlás egyedül (a család most maradjon otthon).

Minél kisebb mértékben legyünk nagy közösségben, minél kevesebb közösséggel legyünk most kapcsolatban. Lelkileg is nehéz, de most muszáj...

Köszönöm az együttműködését.

Jó egészséget kívánok!

Sváb Antal, polgármester

Önkormányzati, havi tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak szikszói középiskolások, egyetemisták
2020. 10. 21. 07:24

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2020/2021. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában:

1. a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

2. a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

3. középiskolai képzésben résztvevők számára.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 16. (hétfő) 16:00

A benyújtás módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800. Szikszó, Kálvin tér 1.), Juhász Lilla hatósági ügyintézőnél, az ügyfélfogadási idő szerint, illetve e-mailen a titkar@szikszo.hu vagy juhasz.lilla@szikszo.hu címen.

"B" típusú - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
2020. 10. 02. 09:51

Hírek » Városháza

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggelnem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatásiszakképzésben kívánnak részt venni.

"A" tipusú - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára
2020. 10. 02. 09:41

Hírek » Városháza

A pályázat célja: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

Önkormányzati hírek - 2005 május
2005. 05. 28. 00:00

Hírek » Városháza

2005. április elején újra elindultak a tavaszi turnusok a Karolai Környezet-Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány Oktató központjában, Rakacán. A szikszói diákok 10 héten keresztül élvezhetik az oktatóközpont adta lehetőségeket.