Szikszó címer
 

Aktuális

Az ünnepi hulladékszállítási rend

Hírek » Városháza2021. 08. 14. 14:45

Az augusztus 20. nemzeti ünnephez kapcsolódóan hulladékszállítás rendje nem változik.

Lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásának változása  

Hírek » Városháza2021. 08. 14. 12:39

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 2021. augusztus végével befejezi villamos energia egyetemes szolgáltatói tevékenységét, amely a lakossági és a hasonló kisüzleti fogyasztókra terjedt ki. Ezen ügyfelek további ellátására az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t jelölte ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.A szolgáltatóváltás napja: 2021. szeptember 1.

Ötletért, javaslatért - okosóra, tablet járhat  

Hírek » Városháza2021. 07. 27. 16:00

Az Interreg pályázatunk támogatásával lehetőség van arra, hogy a formálódó szikszói turizmusteremtési programot kiegészítő, formáló ötleteket jutalmazzuk. Még - lehetőleg augusztus 16-ig - beküldhetőek ötlet és javaslat-leírások, vagy video-anyagok egyaránt.

 

Rendkívüli képviselő-testületi ülés  

Hírek » Városháza2021. 07. 18. 15:51

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörénél fogva 2021. július 19. napján (hétfőn) 16:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére Sváb Antal polgármester összehívta.

Óvodai dajkát keres a városi óvoda és bölcsöde  

Hírek » Városháza2021. 07. 05. 06:47

A középfokú képesítést igénylő munkakörre július 20-ig lehet pályázni. Részletesebb információk a mellékelt pályázati kiírásban, illetve az Intézmény vezetőjénél érhetőek el. A teljes munkaidős állás 2021. szeptember 1-től tölthető be. 

ÉLMÉNY - TUDÁS – VERSENYFELHÍVÁS – a két „határmenti” pályázatunk programjai  

Hírek » Városháza2021. 07. 01. 11:55

Szikszó Város Önkormányzata, a szlovákiai Felsővály Község Önkormányzata partnerségével az INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KISPROJEKT ALAPJÁBÓL két témában nyert támogatást:

  1. „YOUTH4N – Az egészség- és környezettudatosságról, a természeti kincsek megőrzését támogató környezettudatos szemléletet formáló program általános, középiskolás, egyetemista, illetve már nem tanuló maximum 25 éves fiatalok számára”, s
  2. a „RESOURCE - Helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést támogató oktatási program a lakosság, helyi vállalkozások számára” projekteket.

Mindkét pályázat közvetlen beruházási, tárgyi fejlesztéseket, így az első, a Karola-kastély részbeni felújítását támogatta, míg a második a helyi gazdaságfejlesztést, turizmusépítést segítő üzleti-klub, szolgáltatóközpont berendezését, kialakítását.

Mindkét programnál – az egészség és környezettudatosság és a turizmusfejlesztés témában - meghirdetésre kerül – értékes, elsősorban informatikai tárgyjutalmakkal díjazva– pályázati felhívás is. A VERSENYFELHÍVÁSOK CSATOLVA

Tájékoztató a szelektív és zöldhulladék szállításról

Hírek » Városháza2021. 06. 27. 06:57

A Zöld Völgy (ZV) Nonprofit Kft. - a Szikszó városában is szolgáltatást nyújtó cég  - kérésére a szelektív és zöldhulladék szállítás kérdésében Battáné Dr. Tóth Zita jegyző, az alábbi tájékoztatást adja közre. 

Újra nyilvános Képviselő Testületi ülés  

Hírek » Városháza2021. 06. 26. 17:57

A vírusjárvány miatti korlátozások megszüntetése után először - Sváb Antal polgármester a Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörében 2021. június 28. napján (hétfőn) 15:00 órára az Inkubátorház házasságkötő- termében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére összehívta. Az ülés fő része az érdeklődő polgárok számára is nyitott.

MATURAFEST – ajándék-fesztivál Szikszón  

Hírek » Városháza2021. 05. 31. 20:59

MaturaFest néven - június 23-án Szikszón - egy egész napos egyedülálló rendezvényt szervez a város önkormányzata.

Miskolc, Szerencs, Encs „diákvárosokkal” együttműködve „bolondballagós bulit” rendezünk a 2020/2021 évben érettségiző diákoknak. Az egész napos rendezvény a fiatalok ünneplése, gratuláció-elismerés a tanulmányi teljesítményekért, a feléjük megnyilvánuló bizalom és büszkeség kifejezése, a közösség "felnőtté-fogadása". Ez évben mindez sajátos "érzelmi-hangulati kárpótlás" is a pandémia miatt elmaradt számos tradicionális élményt idézve. Éppen ezért az elvárt megjelenés „bolondballagós jelmezben”.

A rendezvény ötletgazdája és szervező, háziasszonya Seres Ildikó művésznő, akivel együtt Vajtó László „játékmester” mozgatja a nap programjait.

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE NEM VÁLTOZIK PÜNKÖSDHÉTFŐN

Városháza » Városháza hirdetmények, hírek2021. 05. 23. 06:39

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE NEM VÁLTOZIK PÜNKÖSDHÉTFŐN - Május 24-én a szokásos rend szerint kell kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket - küldte meg tájékoztatóját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Május tizedikén indulnak a várostervezési esték  

Hírek » Városháza2021. 05. 07. 15:33

Április 12-én Sváb Antal polgármester úr aláírta a településrendezési terv készítésére vonatkozó megbízási szerződést – a közbeszerzésen győztes – VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel. A városfejlesztés céljait, tartalmi, szakmai irányait, azaz az úgynevezett "koncepciót", s az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, Piskóti István alpolgármester koordinációjával magunk készítjük elő. Ennek érdekében hirdettük meg az előzetes véleményezés, javaslattétel szakaszában a "városfejlesztési estéket", ahol nemcsak bemutatja a város vezetése az elképzeléseket, de kéri a szikszóiak véleményét, javaslatait. 

A beszélgetéseket a mindig aktuális járványügyi szabályok lehetőségei és korlátai szerint rendezzük meg. 

Tájékoztató a letelepedési támogatásról  

Hírek » Városháza2021. 04. 14. 19:38

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a letelepedési támogatásról szóló 4/2020.(II.14.) számú helyi önkormányzati rendeletét. A rendelete értelmében az önkormányzat segíteni kívánja a Szikszó városában letelepedni kívánó személyeket.

Megújult a város két szociális rendelete  

Hírek » Városháza2021. 04. 08. 20:39

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő Testületének "A szociális ellátások helyi szabályairól szóló"  4/2021(III.10) rendelete, valamint "Agyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2021(III.10) rendelete a mellékelt dokumentumokban olvasható. 

Április 12-től újra nyit a hulladékudvar

A város » Városinformáció2021. 04. 08. 20:24

A BMH Nonprofit Kft., mint a megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatása szerint a hulladékudvarok 2021. április 12-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak. A hulladék udvarok nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el. Kérik az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során az ügyfeleik és kollégáik egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni!

Közlemény óvodai beiratkozásról  

Hírek » Városháza2021. 03. 26. 18:48

Értesitjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre történő ÓVODAI beiratkozás idõpontja: 2021. április 26—27—28. 8-16 óráig. A 2021. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltők tekintetében áll fenn az óvodáztatási kötelezettség. Az óvodai beiratkozás helye: Szikszói Városi Óvoda és Bölcsöde Szikszö, II. Rákóczi F. út 64. A beiratkozás elektronikusan is teljesithető: a www.szikszoovi.hu honlapról letölthető szándéknyilatkozat kitöltésével és az intézmény részére történő megküldésével.

 

Háziorvosok tájékoztatója a "covid" elleni védőoltásról  

Városháza » Városháza hirdetmények, hírek2021. 03. 11. 13:01

Tisztelt Szikszói Lakosság! A Koronavírus elleni védőoltás iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a következőket tudjuk közölni:

  • a védőoltásra jogosultság feltétele a központi regisztráció

  • az oltandók listáját, a rendelkezésre álló vakcinák számának megfelelően kapjuk meg

  • a praxisok számára a hatóság adja át a vakcinákat és az oltandók névsorát

  • az oltópontra kizárólag hatósági engedéllyel küldheti a háziorvos az oltásra váró embereket

Amennyiben telefonon megkeresnek bennünket az oltással kapcsolatban ugyanezeket az információkat tudjuk közölni. 

Tisztelettel: Dr. Miliczki Anna, Dr. Vincze Tibor, Dr. Köpe Csilla

FELHÍVÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE

Városháza » Városháza hirdetmények, hírek2021. 03. 11. 11:06

Szikszó Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő igényére a hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Étkezési napok a tavaszi szünetben: 2021. április 1. (csütörtök) és 2021. április 6. (kedd). 

Bölcsődések, óvodások esetében csak az intézmény zárva tartásának idején vehető igénybe a szünidei gyermekétkeztetés. Az ebéd a Sixo Tender Kft. 3800 Szikszó, Rákóczi u. 31. szám alatt lévő konyha  épületéből az étel elvitelével vehető igénybe.  A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez formanyomtatvány kitöltése szükséges, melyet az érintettek részére eljuttatunk.

Kérjük a formanyomtatványt kitöltve a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal (Szikszó Kálvin tér 1. szám) bejáratánál elhelyezett postaládába helyezzék el 2021. március 26. napjáig.

Szikszó újra-tervezése – csináljuk közösen

Hírek » Városháza2021. 02. 25. 08:04

Itt az ideje, hogy kitaláljuk, újra tervezzük a jövőnket! 

2021-ben, az új európai uniós tervezési-költségvetési időszak elején kötelező megújítanunk Szikszó minden tervezési dokumentumát. Itt a lehetőség, hogy közösen „kitaláljuk”, „újra formáljuk” a várost, a jövőképét, fejlesztésének koncepcióját, stratégiai megoldásait, konkrét projekteket, beruházásokat, fejlesztéseket jelöljünk ki, újítsuk meg rendezési tervünket, szabályozzuk közösen, hogy a városban hol, mi épülhet és mi nem. Az „újratervezés” értelme elsősorban abban van, hogy a jövőben az történjen a városban, amit a szikszóiak akarnak, amivel a szikszóiak többsége egyetért, az itt-élők javára és ne kárára valósuljanak meg városfejlesztési lépések.  A jó tervekkel, átgondolt, következetes, jövőbemutató, kreatív, ötletes, de reális elképzelésekkel pedig könnyebben vonhatunk be a megvalósításukhoz pályázati, európai uniós és kormányzati támogatásokat. Könnyebben lehetünk képesek az üzleti szféra beruházásait vonzani, s mi itt élők is támogató kereteket kapunk egyéni, családi döntéseink, jövőnk építéséhez. Kérjük, hogy az itt található űrlap kitöltésével jelezze, hogy részt venne-e javaslataival, véleményével a közös tervezésben, s milyen témákban! 

https://www.survio.com/survey/d/szikszo-tervezes  

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséről

Hírek » Városháza2021. 01. 28. 21:39

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján ad tájékoztatást arról, hogy 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

Pályázat - önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérlésére

Hírek » Városháza2021. 01. 24. 09:47

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

3800  Szikszó, Kassai u. 57. sz. 8. szám alatti – 1 szoba, 1 nappali, konyha-étkező, 1 fürdőszoba, WC helyiségekből álló 41,62 m2 alapterületű szociális bérlakás.