Szikszó címer
 

Érdekes szikszóiak

Urbán Tibor festő

Városunk » Érdekes szikszóiak

Urbán Tibor 1960-ban született egy Abaúj megyei kisközségben Léhen. Iskoláit szülőfalujában, Kázsmárkon, Szikszón és Budapesten végezte. 1981-től családjával Szikszón él. A Miskolci Galéria grafikus-kiállításrendezője. 1999-től az Új Holnap művészeti, irodalmi, társadalmi folyóirat képszerkesztője. Több műfajban, különböző technikákkal dolgozik. Festmények, grafikák, elektrografikák, képversek, művészkönyvek, tárgyak, mail art munkák és installációk alkotója.

Pásztor Márta festő és fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak

1967. október 18-án születtem Miskolcon. Lehetőségek hiányában csak magánúton, kerülővel kerültem a képzőművészet vonzásába. Sokat köszönhetek mesteremnek, Krupiczer Antal szobrászművésznek.

Mazúr József fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak

Szikszón születtem 1959. május 28-án. Szüleim Mazúr László és Leskó Mária. Általános iskolai tanulmányaimat is Szikszón végeztem, majd az egykori Zalka Máté (ma Andrássy Gyula) Műszaki Szakközépiskolába jártam. Itt szereztem érettségi bizonyítványt 1977-ben.

Horváth Mária üvegfestő

Városunk » Érdekes szikszóiak

1974-ben születtem Szikszón. Tanulmányaimat itt, majd Miskolcon folytattam. 1996-ban végezetem Nyíregyházán biológia-rajz szakos tanárként. Jelenleg a Magyar Iparművészeti Főiskola posztgraduális képzésének végzős hallgatója vagyok.

Gergye Zoltán keramikus

Városunk » Érdekes szikszóiak

Második éve vagyok a Szikszói Művészeti Iskola óraadó tanára, a képzőművész szakos gyerekeket oktatom az agyagművesség, a kerámiakészítés, a fazekasság "rejtelmeire". E mellett még én vezetem a Művelődési Központ Színjátszó Csoportját, ahol a színházművészet, a színészet még titokzatosabb "rejtelmeivel" ismerkednek az idejáró fiatalok.

Dr. Farkas József biológus

Városunk » Érdekes szikszóiak

Biológus, a biológiai tudomány kandidátusa. 1951-ben született Szikszón. Általános és középiskolai tanulmányait itt végezte. Az ELTE TTK-n biológus diplomát szerzett 1975-ben. 1988-ig Szarvason dolgozott a Haltenyésztési Kutató Intézetben, a mikrobiális ökológia tárgykörében. A fenti témakörben mintegy 45 tudományos közleménye jelent meg. 1988-ban visszaköltözik Szikszóra, és a gyógyszeriparban dolgozik tovább. 1990 óta a helyi önkormányzat tagja. Egy ideig alpolgármester, a helyi környezetvédelmi bizottság elnöki tisztét több alkalommal is betölti. 1992 óta a Cserehát dombvidék flórájának feltárását végzi. Számos itt termő védett növény élőhelyét írta le.

Mező István karikaturista

Városunk » Érdekes szikszóiak

Születésem után (Dunapataj, 1951) a legmozgalmasabb év 1970 volt. Ekkor érettségiztem és még ebben az évben bevonultam katonának. Első rajzaimat a honvédségnél készítettem. Volt ötlet… Leszerelés után a jól jövedelmező pedagógusi pályát választottam (Selyeb – 1972), s szereztem földrajz – rajz szakos tanári diplomát. Negyven évig tanítottam két abaúji faluban, Selyeben, majd Homrogdon. Az utóbbi iskolában húsz évig igazgató is voltam. Szikszón építkeztünk, 1989 óta lakom a városban.